GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Specjalista ds. BHP in Wroclaw, Poland

We are the doers. The leaders. The makers. The change-bringers. We are all different, uniting to solve the world’s toughest challenges. Our teams are hungry to make history, acting with integrity to relentlessly improve people’s lives. With every weld, every sale, and every code we write we keep the world in motion. It’s time to stop dreaming about the future; let’s build it together.

Specjalista ds. BHP zajmuje się szkoleniem pracowników w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, promowaniem zasad BHP i kultury przestrzegania bezpieczeństwa pracy. Zapoznaje personel z istniejącymi regulaminami i zasadami wykonywania zawodowych obowiązków, a następnie kontroluje ich przestrzeganie w zakładzie. Ocenia ryzyko wypadków na danym stanowisku i na tej podstawie tworzy instrukcje postępowania, które będą minimalizować ryzyko ich wystąpienia.

Job Description

Essential Responsibilities :

• Monitorowanie i nadzór nad politykami BHP oraz Ochrony Środowiska,

• Opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja dokumentacji systemowej,

• Realizacja planu audytów wewnętrznych,

• Nadzór nad postepowaniem z niezgodnościami oraz wdrażanie działań korygujących z zakresu zarządzania BHP i Ochrony Środowiska,

• Analiza stanu bezpieczeństwa pracy w Zakładzie, proponowanie i wprowadzanie zmian mających na celu poprawę ergonomii i bezpieczeństwa pracy,

• Nadzór nad systemem gospodarki odpadami w zakładzie,

• Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych mających na celu racjonalizacje gospodarki surowcami, materiałami i odpadami; minimalizowanie oddziaływania na środowisko procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych

• Udział w procesie oceny i kwalifikacji dostawców, w zakresie usług związanych z BHP

• Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i ppoż.,

• Monitorowanie i raportowanie wskaźników BHP,

• Współpraca z właściwymi instytucjami zewnętrznymi oraz firmami wykonującymi pomiary/testy z zakresu BHP i ppoż.

• Przeprowadzanie postępowań powypadkowych, inicjowanie akcji naprawczych oraz prowadzenie rejestru wypadków,

Qualifications/Requirements :

• wykształcenie wyższe o specjalności BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP/ uprawnienia do pracy w służbach BHP na poziomie specjalisty/

• Doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska,

• Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,

• Znajomość wymagań Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych oraz zasad BHP i ppoż.,

• Doświadczenie w zarządzaniu materiałami i odpadami,

• Bardzo dobra organizacja pracy.

Desired Characteristics :

Additional Eligibility Qualifications :

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers