GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Quality Control Inspector OTH in Wroclaw, Poland

Job Description Summary

Job Description

Podsumowanie stanowiska:

Kontroler Jakości realizujący zadania w zakresie zapewnienia jakości wyrobów w ramach zespołu kontroli jakości wytwórni.

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie odbiorów jakościowych konstrukcji spawanych i obrobionych mechanicznie w zakresie posiadanych uprawnień,

 • wykonywanie pomiarów manualnych za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych,

 • sporządzanie arkuszy pomiarowych,

 • sporządzanie dokumentacji jakościowej,

 • obsługa wizyt klientów

 • optymalizacja procesów produkcyjnych.

Profil kandydata:

 • wykształcenie techniczne,

 • preferowane posiadanie uprawnień VT 1,2, PT 1,2, UT 1,2, MT 1,2, RT 1,2,

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

 • znajomość norm jakościowych,

 • znajomość języka angielskiego,

 • prawo jazdy kat. B.

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers