GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric ADVANCED LEAD SPECIALIST, EHS in Wieringerwerf, Netherlands

Job Description Summary

We are looking for an experienced EHS specialist to join our Certification, Validation & Compliance (CVC) function within LM Engineering & Technologies. You will be reporting to the Director for Engineering EHS, Quality & TRS. LM’s CVC function operates some of the most advanced full scale rotor blade and rotor test rigs in the industry.

As EHS site specialist you will be responsible to ensure that the right processes and practices are implemented across the organization ensuring that our workshops and labs are operated at the highest environmental, health and safety standards.

Overzicht van de functieomschrijving

We zijn op zoek naar een ervaren EHS-specialist voor onze Certification, Validation & Compliance (CVC)-functie binnen LM Engineering & Technologies. Je rapporteert aan de Director Engineering EHS, Quality & TRS. De CVC-functie van LM bedient enkele van de meest geavanceerde volledige rotorblad- en rotortestbanken in de industrie.

Als EHS-specialist ben je er op locatie voor verantwoordelijk dat binnen de gehele organisatie de juiste procedures en werkwijzen worden geïmplementeerd, zodat onze werkomgevingen en laboratoria worden geëxploiteerd volgens de hoogste milieu-, gezondheids- en veiligheidsnormen.

Job Description

Key responsibilities include:

As EHS site specialist you own the EHS-direction for the site(s), takes care of the employees and ensures that the site is working in accordance to the company EHS policies and procedures and in compliance with national rules and regulations.

You will be responsible to:

 • Deployment of global EHS policies and procedures including establishment and optimization of local safety procedures and environmental controls

 • Ensure that environmental, health and safety regulations are met, and that processes and procedures are legally compliant

 • Create awareness of EHS creating a culture of safety ensuring that safety is our first priority

 • Train site personnel in applicable EHS processes and procedures

 • Act as key point of contact towards authorities and certification bodies

 • Plan, coordinate, and follow-up on EHS activities incl. Workplace Assessment

 • Plan, execute, report and follow-up on internal and external audits related to legal compliance, Framework Audits, and insurance audits

 • Support on establishment of heat maps, strength of defense and risk assessments

 • Plan, coordinate, handle, follow-up and monitor compliance related tasks and other open actions and control measures ensuring that the cause of the issue is determined, and immediate corrective actions are taken

 • Address operational concerns and issues ensuring timely decisions on open issues and escalate if necessary

 • Oversee and report performance measures

 • Support qualification of suppliers and testing service providers

 • EHS Technical expertise within team

Kernverantwoordelijkheden:

Als EHS-specialist ben je verantwoordelijk voor het EHS-beleid voor de locatie(s), ben je verantwoordelijk voor de medewerkers en zorg je ervoor dat men op locatie werkt conform het EHS-beleid en de EHS-procedures van het bedrijf en conform de nationale wet- en regelgeving op dit gebied.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • de implementatie van het algehele EHS-beleid en de EHS-procedures , inclusief het opstellen en optimaliseren van lokale veiligheidsprocedures en milieucontroles;

 • de naleving van medewerkers aan het EHS-beleid en dat processen en procedures conform wet- en regelgeving zijn;

 • het actief uitdragen van EHS en het creëren van een veiligheidscultuur die ervoor zorgt dat veiligheid onze eerste prioriteit is;

 • de opleiding van medewerkers in de theoretische en praktische zaken op het gebied van EHS;

 • de spilfunctie in de communicatie richting autoriteiten en instellingen die certificeren op het gebied van EHS;

 • het plannen, coördineren en de vervolgacties van EHS-activiteiten, waaronder het uitvoeren van EHS-analyses in werkomgevingen;

 • het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne en externe audits met betrekking tot wettelijke naleving, framework-audits en verzekeringsaudits;

 • het mede opstellen van hittekaarten, verdedigingslinies en het uitvoeren van risicoanalyses;

 • het plannen, coördineren, afhandelen, monitoren en bewaken van aan naleving gerelateerde taken en andere openstaande acties en controlemaatregelen om ervoor te zorgen dat oorzaken van problemen worden vastgesteld en daarop meteen correctieve maatregelen worden genomen;

 • het aanpakken van operationele vraagstukken en problemen en voor het tijdig nemen van beslissingen over openstaande kwesties en om die zo nodig te escaleren;

 • het toezien op en rapporteren van prestatiemetingen;

 • het bieden van ondersteuning in het kwalificeren van leveranciers en providers van testdiensten

 • de technische expertise binnen het team op het gebied van EHS

Required Qualifications:

 • Bachelor’s degree or similar technical qualifications

 • 5+ years’ experience from a similar role within environment, health, and safety

 • Strong working knowledge of national industry legal and regulatory rules and guidelines and experience

 • Strong communication and interpersonal skills

 • Ability to motivate, inspire, coach, and develop others

 • Demonstrated ability to manage work with integrity and build and maintain strong working relationships with all levels of the organization and/or other organizations

 • Ability to adapt quickly to changing conditions and resolve conflicts

 • Excellent national and English communication skills both written and verbal

Vereiste kwalificaties:

 • Je beschikt over een Bachelor's degree of vergelijkbare technische kwalificaties

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare rol op het gebied van EHS

 • Je hebt ruime praktische kennis en ervaring binnen de sector van nationale wet- en regelgeving op het gebied van EHS

 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden

 • Je beschikt over het vermogen om anderen te motiveren, te inspireren, te coachen en te ontwikkelen

 • Je beschikt over aantoonbaar vermogen om integer te werken en sterke werkrelaties op te bouwen en te onderhouden met alle niveaus binnen de organisatie en/of binnen andere organisaties

 • Je beschikt over het vermogen om je snel aan veranderende omstandigheden aan te passen en conflicten op te lossen

 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in de eigen taal als in het Engels, zowel schriftelijk als mondeling

Preferred/Desired Qualifications:

As a person you are outgoing and accommodating towards your colleagues. You are a strong communicator and knows how to influence other and lead initiatives using your engagement in the work with the environment, health, and safety to motivate others to perform at their best.

It is an advantage if you have:

 • Knowledge about chemical management, industrial hygiene, and ergonomics

 • Experience in qualification of contractors and other service providers

 • Experience as lead auditor in ISO 14001 and ISO 45001

 • Experience in incident investigation

 • Experience with LEAN methodologies and principles

Gewenste kwalificaties:

Als persoon ben je extravert en meegaand naar je collega's. Je beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden en weet hoe je andere kunt beïnvloeden en initiatieven kunt leiden door je betrokkenheid op het gebied van EHS te gebruiken om anderen te motiveren om op hun best te presteren.

Het is een voordeel als je:

 • kennis hebt over chemisch management, industriële hygiëne en ergonomie

 • ervaring hebt met het kwalificeren van leveranciers en andere dienstverleners

 • ervaring hebt als hoofdauditor in ISO 14001 en ISO 45001

 • ervaring hebt met incidentonderzoek

 • ervaring hebt met methodieken en principes op basis van LEAN

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers