GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric MAE Materials Application Engineer in Warsaw, Poland

Job Description Summary

Materials Application Engineer (MAE) Engineer supporting supplier qualifications, resolving manufacturing and field issues. In this role you will utilize your knowledge to plan tests, analize data and solve materials related problems. You will be a part of the MAE team and you will be cooperating with other departments across the company.

PL:

Inżynier ds Zastosowania Materiałów (MAE) będzie wspierał kwalifikacje dostawców, rozwiązywał problemy produkcyjne i eksploatacyjne dotyczące części turbinowego silnika lotniczego. W tej roli będziesz wykorzystywał swoją wiedzę do planowania testów, analizy danych i rozwiązywania problemów związanych z materiałami. Będziesz członkiem zespołu MAE oraz będziesz współpracował z innymi działami oraz specjalistami w firmie.

Job Description

Responsibilities:

 • Execute the design, analysis, or evaluation of assigned projects using engineering principles and adhering to business standards, practices, procedures, specifications, and product / program requirements

 • Support GE internal and external customers, and suppliers as required

 • Provide technical consultation on material and process related problems

 • Document technical data generated by the assigned project consistent with engineering policies and procedures

 • Provide timely communications on significant issues

 • Participate on teams assigned to address issues

 • Effectively communicate and provide recommendations through the analysis, preparation and presentation of technical data to internal and external customers using reports, records, and letters

Qualifications:

 • BSc or MSc in Materials Engineering or related faculty

 • Strong oral and written communication skills

 • Lead initiatives of low and moderate scope

 • Knowledge of engineering processes and practices

 • Basic manufacturing knowledge

 • Material application or supplier qualification experience welcomed

Desired characteristic:

 • Ability to work in interdisciplinary team

 • Ability to work on few projects simultaneously

 • Openminded and able to learn

PL:

Obowiązki:

 • Przeprowadzanie analiz, ocen dotyczących materiałów konstrukcyjnych w oparciu o wiedzę inżynierską, wewnętrzne i zewnętrzne procedury, specyfikacje oraz wymagania klienta

 • Wspieranie wewnętrznych i zewnętrznych klientów oraz dostawców, zgodnie z procedurami

 • Udzielanie konsultacji technicznych w zakresie problemów związanych z materiałami i procesami produkcyjnymi

 • Dokumentowanie prac inżynierskich zgodnie z polityką i procedurami firmy

 • Komunikowanie potencjalnych ryzyk i problemów w projekcie

 • Aktywne uczestnictwo w zespołach powołanych do rozwiązywania problemów

 • Prezentowanie wyników analiz i prac inżynierskich w wymaganej formie (prezentacje, raporty i sprawozdania) przed klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Kwalifikacje:

 • Inżynier/Magister inżynier, inżynierii materiałowej lub pokrewny kierunek

 • Umiejętność komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim Zarządzanie przydzielonymi zadaniami/projektami o małym i średnim zakresie

 • Znajomość procesów i praktyk inżynieryjnych dotyczących materiałoznawstwa

 • Podstawowa wiedza z zakresu technik wytwarzania

 • Mile widziane doświadczenie w zakresie stosowania materiałów lub kwalifikowania dostawców

Pożądane cechy:

 • Umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym

 • Zdolność do pracy nad kilkoma projektami jednocześnie

 • Otwartość i zdolność uczenia się

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers