GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Lead Engineer - Product Support / Repair Engineer in Warsaw, Poland

Job Description Summary

General Electric Company Polska Sp. z o.o. in Warsaw is looking for Product Support/Repair Engineer who wants to join the team responsible for support during development and in-service the best-in-class turboprop engine Catalyst.

In this role you will learn and work on the newest aircraft engine technology trends. The work scope covers technical support during GE Catalyst Engine Manual creation including Repair Documents, Support NPI process, act as a customer advocate during engineering and program reviews. You will be responsible to gather shop floor, repair and line maintenance mechanics inputs to be used during documents creation and validation, and to deliver Engine Manuals and Repair Documents on time for EIS. In the longer term perspective also field support during entire engine life cycle.

You will support all activities relating to enhancing services technology, integrating customer data, or capturing engines/products reliability, availability, maintenance, safety and other performance parameters.

The role requires problem solving attitude, creativity, accountability, and ability to define goals for self and others. This is unique opportunity to become the member of engineering team in Poland, developing and support of the new product in aviation market including collaborating in international environment.

General Electric Company Polska Sp. z o.o. w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko Inżynier Wsparcia Produktu / Inżynier Napraw w Engineering Design Center (EDC), chcącej dołączyć do zespołu zajmującego się projektowaniem oraz wsparciem komponentów nowoczesnego silnika turbośmigłowego Catalyst.

Praca na tym stanowisku zapewnia możliwość poznania i zajmowania się najnowszymi trendami technologii silników lotniczych. Zakres zadań obejmuje przygotowanie dokumentacji do wsparcia produktu w eksploatacji, montażu, sprawdzania oraz napraw części silnikowych. W dalszej perspektywie wsparcie obsługi silników w procesie ich użytkowania, eksploatacji i obsługi oraz napraw zgodnie z dokumentacją silnikową.

Rola wymaga rozwiązywania problemów technicznych, kreatywności, odpowiedzialności, definiowania celów dla siebie i innych. To unikalna szansa na dołączenie do zespołu inżynierów w Polsce rozwijających oraz wspierajacych nowy produkt w branży lotniczej we współpracy z międzynarodowym środowisku.

Job Description

Roles and Responsibilities

 • executing and creating with limited guidance of assigned Engine Manual procedures, development of Repair documents, using NPI schedule to set priority

 • support engine testing and certification campaign

 • provide technical support & leadership over a cross-functional team to ensure on-time customer/shop responsiveness, cost of ownership goals for assigned hardware

 • managing assigned modules and components (Repair development/industrialization, Service Bulletin creation, Leading Indicators, CMMs, etc..)

 • cooperating and leading efforts within engineering teams (across disciplines and organizations), Technical Publication, Suppliers, Assembly/Overhaul and Repair Shops organizations in the Engine Manual and Repair Documents creation for EIS readiness

 • developing plan and driving Engine Manual procedures validation and Repairs industrialization by EIS

 • participate as an author and presenter in technical and program reviews (for task/project results review and approval)

 • formulate and implement tasks/project plans, monitor and report status to achieve technical requirements, schedules, and commitments

 • Lead or participate on teams assigned to address organizational initiatives and generic issues

Required Qualifications

 • Bachelor/MSc in Mechanical Engineering or related field

 • Experience relevant to indicated position area of expertise

 • Experience in engineering design and repair process

 • Experience with technical documentation (drawings, Repair documents, Engine Manuals, etc)

 • Strong communication skills, including English language (spoken and written)

 • Ability to manage multiple tasks in a challenging and dynamic environment under time pressure

 • Target orientation, responsibility, demonstrated strong problem-solving skills, passion to learn, open-mindedness, strong motivation.

 • Ability to influence others and lead small project teams

 • EU work permit

Desired Characteristics

 • Airline, Overhaul Shop or Repair shop experience will be an asset.

Zakres odpowiedzialności

 • tworzenie procedur, instrukcji obsługi silnika, inspekcji części silnika, opracowywanie dokumentów naprawczych, zgodnie z harmonogramem oraz ustalonymi priorytetami programu

 • wsparcie procesu testowania oraz certyfikacji silnika

 • zapewnienie najwyższej jakości wsparcia produktu we wspołpracy z innymi zespołami inżynierskimi, poddostawcami, warsztatami remontowymi i naprawczymi, zgodnie z celami kosztowymi, z uwzglę-dnieniem działań optymalizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji silnika

 • opracowanie planu oraz prowadzenie zgodnie z nim walidacji instrukcji obsługowych silnika i napraw części silnika (industrializacja napraw)

 • prowadzenie przeglądów technicznych i programowych (prezentowanie i recenzowanie wyników prac)

 • planowanie, monitorowanie i raportowanie statusu zadań/projektów

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowana mechanika i budowa maszyn lub pokrewne)

 • doświadczenie w pracy z instrukcjami obsługowymi oraz naprawczymi silnika; umiejętność pracy z inżynierską dokumentacją techniczną

 • znajomość materiałów oraz technologii stosowanych przy produkcji i naprawie części silnika

 • bardzo dobra komunikacja, również w języku angielskim

 • zorientowanie na realizacje postawionych celów, wysoka odpowiedzialność

 • umiejętość definiowania, analizy i rozwiazywania problemów inżynierskich

 • silna motywacja, chęć rozwoju, uczenia się i poszerzania kompetencji

 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami przy dynamicznie zmieniających się priorytetach i wymaganiach, pod presją czasu

 • Pozwolenie na prace w UE

Dodatkowe doswiadczenie

 • mile widziane doświadczenie w pracy w linii lotniczej, warsztacie obsługowym lub remontowym silnika

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers