GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Plasma operator in Veresegyház, Hungary

Job Description Summary

Job Description

MUNKAKÖR CÉLJA:•Az aktuális termelési programban meghatározott alkatrész javítási folyamat plazmaszórási feladatainak elvégzése a kapcsolódó technológiai és minőségbiztosítási utasítások maradéktalan betartásával.II.FELADATOK ÉS FELELŐSSÉGI KÖRÖK:•A munkaprogramban szereplő alkatrészek javítása során, a plazmaszórásjogosultsági körébe tartozó műveletek teljesítéséhez szükséges gépek és berendezések és eszközök előkészítése.Időszakos karbantartások elvégzése és dokumentálása.•A munkaprogramban szereplő alkatrészek plazmaszórási feladataihoz szükséges segéd -és direkt anyagok és tartalék alkatrészek meglétének ellenőrzése, szükség szerinti feltöltése.•A munkaprogramban szereplő alkatrészek maszkolás előtti tisztaság ellenőrzése, alkatrészek maszkolása, tesztanyagok előkészítése és felhelyezése, javítandó terület előkészítése szemcseszórással ésajavítandó terület plazmaszórásaaz érvényben lévő technológiai és minőségügyi előírások szerint.•Vonatkozó technológiai és oktatott jogosultságokkal járó ismeretek betartásával mind plazmaszórás, mind kapcsolódó operátor jellegű munkák elvégzése. Ide tartozhat pl: csiszolás, mosás, szemcseszórás.•Termikus szóró gépek működésének ismerete,műveletközbenfolyamatos felügyelete.•Plazmaszórással javított alkatrészekokmányainakkiállítása, számítógépes rendszerben történő dokumentálásaaz érvényben lévő technológiai és minőségügyi előírások szerint.•Folyamatoptimalizálás, a felmerülő problémák kezelése, „rework” kivizsgálás•Plazmaszórási folyamatok támogatása új termék vagy új javítás bevezetése során•Betanuló kollégák tapasztalat szerzésüktámogatása, részvétel munkájuk felügyeletében és ellenőrzésében.•Reszvétel és együttműködés a támogató funkciókkal a kivizsgálásokban és a folyamat javításokban.•Felelős a meghatározott munkaprogramok maradéktalan teljesítéséért, a kapcsolódó valamennyi előírás betartásáért, a munkakörébe tartozó feladatok végrehajtása során általa rögzített adatok valódiságáért.•Felelőshatásköre gyakorlásából eredő következményekért.•Munkaállomását és közvetken környezetét rendezetten és tisztán tartja, ott működő gépeken elvégzi az előírt megelőző karbantartásokat.•A termelés támogató csoportvezetőés az adott területért felelős mérnök, illetve egyéb illetékes személyek értesítése minden esetben, amikor az érvényben lévő technológiai, minőségügyi, légügyi hatósági, illetve egyéb külső és belső utasítások alapján, az alkatrész javítása nem végezhető tovább saját hatáskörben.•Betartja a vállalati szabályokat és előírásokat

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers