GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Produktionsingenjör in Uppsala, Sweden

Role Summary:

Vi söker en driven produktionsingenjör som vill vara med att sätta en ny fabrik i drift.

Essential Responsibilities:

Tjänsten ingår i HFA produktionen inom Kemisk Produktion Uppsala för tillverkning av kromatografi media.

Som produktionsingenjör stödjer man den dagliga produktionen genom att arbeta med kontinuerliga förbättringar (LEAN), problemlösning och avvikelsehantering. Man är även kontaktperson mot bl.a., R&D, processingenjörer, underhållsavdelningen och QC. Tillsammans med sektionschef följer man upp produktionsutfall, kapacitet och produktivitet och hittar nya vägar framåt för att förbättra tillverkningen av kromatografi media.

 • Delta i uppstart av ny fabrik (tekniska försök/validering)

 • Följa produktionsutfall, uppmärksamma kvalitetsbrister och rapportera dessa i kvalitetssystem samt initiera och driva åtgärder för dessa

 • Stödja produktionspersonalen i det dagliga arbetet

 • Upplärning av personal

 • Driva förbättringsarbete (LEAN)

 • Initiera, driva och granska förbättringar/rationaliseringar av befintliga produkters tillverkningsprocess och produktionsekonomi

 • Vara mottagare för upp- och nedskalningar, nya produkter, ny teknik och flytt av processer/produktionsutrustning

 • Upprätta och uppdatera tillverkningsdokument

 • Samarbeta med processingenjörer och R&D (tex i produktvårdsprojekt)

 • Ersätta sektionschef vid olika tillfällen

Qualifications/Requirements:

 • Civilingenjör/högskoleingenjör med inriktning mot kemi/kemiteknik eller motsvarande erfarenhet inom processindustrin

 • Intresse för tillverkningsprocesser/produktionsutrustning/styrsystem (automation)

 • Goda kunskaper i svenska och engelska

 • Förmåga att jobba i grupp och självständigt

 • God problemlösningsförmåga

 • Kunna se konsekvenserna av förändringar innan genomförande

 • Kunna ta egna initiativ och fatta beslut

Desired Characteristics:

 • Erfarenhet av processindustri

 • Erfarenhet av förbättringsarbete (LEAN)

 • God noggrannhet och ordningssinne (strukturerad och driven)

 • God förmåga att kunna driva flera aktiviteter samtidigt

 • Våga vara en ledare för produktionspersonalen

About Us:GE (NYSE:GE) drives the world forward by tackling its biggest challenges. By combining world-class engineering with software and analytics, GE helps the world work more efficiently, reliably, and safely. GE people are global, diverse and dedicated, operating with the highest integrity and passion to fulfill GE’s mission and deliver for our customers. www.ge.com

GE Healthcare provides transformational medical technologies and services to meet the demand for increased access, enhanced quality and more affordable healthcare around the world. GE works on things that matter - great people and technologies taking on tough challenges. From medical imaging, software & IT, patient monitoring and diagnostics to drug discovery, biopharmaceutical manufacturing technologies and performance improvement solutions, GE Healthcare helps medical professionals deliver great healthcare to their patients.

Learn More About Careers at GE

Learn More About GE Healthcare

GE is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, and according with all local laws protecting different status.

Follow us on Twitter, join our LinkedIn Group or become a fan of our Facebook page. Receive job and event notifications by becoming a member of the GE Talent Community. Stay up to date on what’s happening at GE around the globe by checking out the GE Careers Blog.Additional Locations:Sweden;Uppsala;

DirectEmployers