GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Mechanical Engineer in Uppsala, Sweden

Role Summary:Arbete som Mekanikingenjör sker inom Kemisk Tillverkning i Uppsala, avdelning QC på sektion QC Material Supply. Sektionen har två huvudsakliga syften:

 • att kvalitetskontrollera och fatta beslut om status för inköpt material (kemiska råvaror och komponenter)

 • att ansvara för sajtens råvaruförråd som hanterar in- och utleveranser av inköpt material

Essential Responsibilities:Sektionen består av 17 personer varav 2 personer arbetar på mekaniklabbet (där denna tjänst ingår).

Som Mekanikingenjör arbetar du främst med ankomstkontroll av mekanikmaterial och fattar/verkställer status på dessa. I tjänsten ingår även att arbeta med avvikelsehantering, grundorsaksutredningar och ständiga förbättringar m a p kvalitet, förenkling och EHS. Som Mekanikingenjör fungerar du även som back up till sektionens Product Quality Engineer för inköpt mekanikmaterial. I rollen ingår även att fungera som resurs inom QC-avdelningen inom områden där den egna kompetensen är god.

 • Ankomstkontroll av inköpt mekanikmaterial, kontrollgranskning av kollegors mätresultat och fatta beslut/verkställa beslut om status

 • Självständigt driva arbete kring avvikelsehantering, genomföra grundorsaksanalyser och implementera åtgärder

 • Arbeta systematiskt med förbättringsarbete inom kvalitet, förenkling och EHS (arbetsmiljö)

 • Fungera som ersättare för sektionens Product Quality Engineer (PQE) för mekanikmaterial vid dennes frånvaro

Qualifications/Requirements:

 • Högskoleexamen eller motsvarande inom relevant teknikområde (mekanik, maskin) eller annan lämplig utbildning kombinerad med erfarenhet från bioteknisk eller läkemedelsindustri

 • Erfarenhet av kvalitetskontroll och beslutsfattande av status m a p komponenter inom bioteknisk/läkemedelsindustri

 • Erfarenhet av mekanisk uppmätning och olika mättekniker

 • Erfarenhet av att självständigt driva arbete med avvikelsehantering och grundorsaksanalyser samt implementering av korrigerande åtgärder

 • Erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete, t ex gnm LEAN

 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska, men behärskar också teknisk terminologi på båda språken

 • Då mekaniklabbet endast består av två personer lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet utöver de rena kvalifikationskraven

Desired Characteristics:

 • God samarbetsförmåga

 • Resultat- och målinriktad

 • Ansvarstagande

 • Noggrann

 • Initiativrik

 • God problemlösningsförmåga

 • Orädd att arbeta i olika datasystem

 • Intresse för att jobba med mekanik & instrument

About Us:GE Healthcare provides transformational medical technologies and services to meet the demand for increased access, enhanced quality and more affordable healthcare around the world. GE works on things that matter - great people and technologies taking on tough challenges. From medical imaging, software & IT, patient monitoring and diagnostics to drug discovery, biopharmaceutical manufacturing technologies and performance improvement solutions, GE Healthcare helps medical professionals deliver great healthcare to their patients. Learn More About GE Healthcare.

GE is committed to taking on the world’s toughest challenges. In order to fulfill that promise we rely on a culture of leadership, diversity and inclusiveness. We aim to employ the world’s brightest minds to help us create a limitless source of ideas and opportunities. We believe in hiring talented people of varied backgrounds, experiences and styles…people like you!

Become a fan of our Facebook page. Receive job and event notifications by becoming a member of the GE Talent Community. Stay up to date on what’s happening at GE around the globe by checking out the GE Careers Blog.

Additional Locations:Sweden;Uppsala;

DirectEmployers