General Electric Laboratory Specialist in Uppsala, Sweden

About Us:

What do you envision for your future? At GE Healthcare, our vision involves looking at Healthcare in a completely new way. Focusing on earlier, pre-symptomatic disease detection and prevention, instead of late diagnosis. Helping clinicians access more information and intervene sooner with targeted treatments so their patients can live longer, fuller lives.

We believe we can help make that happen – and we’d like you to be a part of our mission. As a global leader, GE can bring together the best in science, technology, business and human resources to redefine the frontiers of healthcare.

Something remarkable happens when you bring together people who are driven to make a difference – they do.

---Your Life. Your career. Your purpose. Re-imagined---

About our Life Sciences business: Life Sciences delivers breakthroughs in drug discovery, biopharmaceutical manufacturing and the latest in cellular technologies, so scientists and specialists around the world discover new ways to predict, diagnose and treat disease earlier. The Life Sciences business also makes systems and equipment for the purification of biopharmaceuticals.

Role Summary:

Vi söker en laboratoriespecialist till Quality Control.

Avdelningen Quality Control (QC) arbetar med att analysera och kvalitetskontrollera vår produktion inom Chemical Production Uppsala (CPU).

Det är en tidsbegränsad anställning from 1 juni 2018 till och med 6 juli 2019,

Essential Responsibilities:

 • I rollen som laboratoriespecialist arbetar du främst med att kvalitetskontrollera produkter enligt gällande instruktioner och rutiner samt bedöma analysstatus:

 • Avrapportera, kontrollgranska och utföra analysacceptans på produkter och uppdragsanalyser

 • Starta och driva undersökningar vid avvikande analysresultat och andra avvikelser

 • Utföra kontroller, kalibreringar och underhåll av analysinstrument

 • Uppdatera och godkänna arbetsinstruktioner (kontrollmetoder, standardmetoder och kalibreringsmetoder)

 • Analysera och avrapportera analysresultat inom överenskomna ledtider.

 • I samband med analysacceptans följa analysmetoders prestanda genom trendning.

 • Arbeta för att hålla metoder och instrument/utrustningar funktionsdugliga och tillförlitliga.

 • Säkerställa att instrument och utrustningar är kvalificerade och har tillräcklig nivå på kontroll, kalibrering och underhåll.

 • Öppna och utreda avvikande analysresultat. Qualifications/Requirements: Lämplig bakgrund är högskoleingenjör inom Kemi/Analytisk kemi/Biokemi.Vi söker dig som är:

 • noggrann och strukturerad

 • flexibel

 • bra på att samarbeta

 • positiv samt uppmuntrar och inspirerar andraVi vill också att du har förmåga att utföra flera olika arbetsuppgifter parallellt och gillar att arbeta i förändring och driva förändringsarbete. Desired Characteristics:

 • Tidigare erfarenhet av laborativt kvalitetsarbete inom QC-verksamhet, gärna inom kromatografi. Locations: Sweden; Uppsala