GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Movement Control Operator in Prague, Czech Republic

Job Description Summary

Dispečer výroby

Job Description

  • Před zahájením práce operátorem připravuje dle tech. dokumentace:

příslušnou dokumentaci potřebný materiál (polotovary)

  • Po dokončení operací provede:

přemístí díly na další operaci (pracoviště) založí zpět dokumentaci

  • Zajišťuje pohyb dílů dle technologického postupu po operacích, včetně zvláštních procesů.

  • Hotovou výrobu přesouvá z jednoho pracoviště na další, případně na kontrolu tak, aby byla co nejefektivněji využita pracovní doba operátorů.

  • Zajišťuje pohyb veškerého dalšího materiálu ve výrobě (mat/polotovary z přísl. skladu)

  • Dodržuje pravidla 5S.

  • Spolupracuje při zajišťování maximálního využití výrobních kapacit.

  • Zajišťuje plynulý průběh zakázek výrobními procesy. Vznáší požadavky na kooperaci.

  • Připravuje díly k prodeji, kontroluje správnost odepsaných operací.

  • Pracuje se zakázkami ve stavu 3 – pozastavené a přemísťuje je do a z izolátoru

Svou prací přispívá k naplňování stanovených firemních cílů.

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers