GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Process Engineer in Oslo, Norway

Job Description Summary

Fabrikk Oslo er en ledende produsent av legemidler for CT, MRI, PET og Ultralyd undersøkelser. Fabrikken er nå i en utvikling med fokus på integrasjon av Operation Technology (OT) og Information Technology (IT) for våre produksjonslinjer. Dette stiller et ønske til stillingen om bakgrunn fra denne typen arbeid da det er er essensielt for fabrikkens videre utvikling og vekst. Til fabrikken er det også tilknyttet nye produkter som er i utviklingsfasen som bidrar til mange spennende oppgaver. Rollen vil rapportere inn til Process and Validation Department i Engineering Department, Fabrikk Oslo.

Job Description

Hovedoppgavene vil være:

 • Lede og delta i prosjektarbeid på vegne av avdelingen.

 • Sørge for fremdrift fra prosjektstart til prosjektet blir overlevert.

 • Utrede tekniske løsninger og alternativer, kontakt mot leverandører, kostnadskontroll og dokumentasjon.

 • Utarbeide valideringsdokumentasjon og gjennomføre validering av utstyr, medier og klassifiserte rom.

 • Opparbeide kunnskap som fagekspert på kritiske prosesser i fabrikken

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør/ingeniør innen prosess/automasjon med relevant erfaring fra prosessindustri eller lignende.

 • Kunnskap om automatiseringssystemer, IT/OT integrasjon og kommunikasjon

 • Erfaring med prosjektarbeid fra farmasøytisk- eller annen regulert industri

 • Kjennskap til validering av produksjonsutstyr og klassifiserte rom (GAMP Guide)

 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne både på norsk og engelsk.

 • Kjennskap til Data Integritet (DI) og Computer System Validation (CSV) er ønskelig.

 • Ønskelig med kjennskap til / erfaring fra farmasøytisk industri (GMP)

Personlige egenskaper:

 • Strukturert

 • Selvdreven/god på selvledelse

 • Øye for «kontinuerlig forbedring»

 • Systematisk & målbevisst arbeidsmetodikk

 • Kan arbeide selvstendig så vel som i prosjektgruppe.

GE Healthcare is a leading global medical technology and digital solutions innovator. Our mission is to improve lives in the moments that matter. Unlock your ambition, turn ideas into world-changing realities, and join an organization where every voice makes a difference, and every difference builds a healthier world.

Inclusion and Diversity

GE Healthcare is an Equal Opportunity Employer where inclusion matters. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, protected veteran status or other characteristics protected by law.

Our Total Rewards

Our total rewards are designed to unlock your ambition by giving you the boost and flexibility you need to turn your ideas into world-changing realities. Our salary and benefits are everything you’d expect from an organization with global strength and scale, and you’ll be surrounded by career opportunities in a culture that fosters care, collaboration and support.

#LI-TMARU

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers