GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Operatør in Oslo, Norway

Job Description Summary

Vi søker etter nye operatører til fabrikken på Storo!

Arbeidstid: Døgnkontinuerlig skift og helkontinuerlig skift (inkl. helg) må påregnes

Job Description

Hovedoppgaven er å pakke kontrastmidler til røntgen, MR og ultralyd, PET-vials og -kassetter, og komponenter til medisinsk utstyr.

Produksjonen består i dag av en bredt sammensatt gruppe med godt kvalifiserte medarbeidere, fordelt på flere teamledere, fagpersoner og operatører.

Arbeidsoppgaver

Betjene og omstille maskiner og utstyr

Rengjøre maskiner og utstyr både før og etter produksjon

Fylle ut dokumentasjon

Pakke og etikettere produkter

Alle oppgaver skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer, GMP-standarder, HMS-policy og skriftlige rutiner innenfor arbeidsområdet.

Kvalifikasjoner:

Fagbrev som prosessoperatør og/ eller erfaring fra produksjonsmiljø, fortrinnsvis fra farmasøytisk industri, eller næringsmiddelindustri

God GMP-kunnskap

Gode datakunnskaper

God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

God engelskforståelse

Personlige egenskaper:

Liker å jobbe i team

Gode samarbeidsevner

Stå på-vilje, fleksibel

Kvalitetsbevisst, nøyaktig og systematisk

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers