GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Maintenance Manager in Oslo, Norway

Role Summary:Til GE Healthcares produksjonsfabrikk på Storo i Oslo søker vi etter en Maintenance Manager for fast ansettelse.

Fabrikken har rundt 200 ansatte og holder til sentralt på Storo. Her produseres det kontrastmidler til røntgen, MR og ultralyd, PET-kassetter og komponenter til medisinsk utstyr som eksporteres til hele verden.

Essential Responsibilities:Det er 18 ansatte i vedlikeholdsavdelingen, og fabrikken har totalt 6 produksjonslinjer, 3 inspeksjonslinjer og 5 pakkelinjer. Stillingen rapporterer til Engineering Manager.

Hovedoppgavene vil være:

• Ansvar for teknisk støtte til daglig drift, samt ansvar for kalibrering og vedlikehold av prosess- og produksjonsutstyr i GMP-produksjon ved Fabrikk Oslo.

• Ansvar for drift og vedlikehold av støttesystemene til GMP-produksjon (damp, trykkluft, WFI, etc), samt ansvar for at tilstanden til disse systemene er ihht cGMP og HMS-regelverket.

• Personalansvar for avdelingen. Sørge for at avdelingen innehar nødvendig kompetanse, ressurser og systemer innen de tekniske områder for å gjennomføre sine oppgaver etter retningslinjer i cGMP og HMS-policy.

• Videreutvikle kompetanse, personell og systemer innenfor vedlikehold slik at området bidrar til en kostnadseffektiv drift og vedlikehold av GMP-produksjon i Fabrikk Oslo.

• Organisere, planlegge og lede arbeidet innen området og sørge for at bemanning og kompetanse er i samsvar med planlagt behov.

• Planlegge og koordinere vedlikeholdsstopp.

• Bidra til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

• Budsjett- og kostnadsstedsansvarlig for de over beskrevne områdene.

• Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være styrt av det behov Fabrikk Oslo til enhver tid har, og stillingshaver må kunne arbeide meget selvstendig og ta de nødvendige initiativ for oppfyllelse av Fabrikk Oslos mål på kort og lang sikt.

Qualifications/Requirements:Kvalifikasjoner:

• Sivilingeniør/Ingeniør med relevant erfaring fra prosessindustri eller lignende

• Erfaring med vedlikeholdsfilosofi /vedlikeholdsstrategier/forbedringsledelse

• Ledererfaring

• Erfaring i bruk av IT-basert vedlikeholdssystem

• God muntlig og skriftlig formuleringsevne både på norsk og engelsk

• Ønskelig med kjennskap til Good Manufacturing Practice (GMP)

Desired Characteristics:Andre egenskaper:

• Interesse for faget og medarbeidernes trivsel

• Evne til å motivere medarbeidere og være en teambuilder

• Kombinere strategisk og langsiktig planlegging med kortsiktige, operasjonelle oppgaver

• Initiativrik og handlekraftig, kunne ta nødvendige avgjørelser for å nå mål

• Fleksibel

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med Engineering Manager Gun Merete Simensen på telefon: 41 61 03 57. Søknader sendes snarest og senest innen 27. september 2020.

About Us:

GE Healthcare is a leading global

medical technology and digital solutions innovator with over 100 years of

healthcare industry experience and around 50,000 employees globally. We enable

clinicians to make faster, more informed decisions through intelligent devices,

data analytics, applications and services, supported by our Edison intelligence

platform. We operate at the center of an ecosystem working toward precision

health - digitizing healthcare, helping drive productivity and improving outcomes

for patients, providers, health systems and researchers around the world.

Our total rewards are designed to

unlock your ambition by giving you the boost and flexibility you need to turn

your ideas into world-changing realities. Our salary and benefits are

everything you’d expect from an organization with global strength and scale,

and you’ll be surrounded by career opportunities in a culture that fosters

care, collaboration and support.

GE Healthcare is an Equal Opportunity

Employer where inclusion matters. Employment decisions are made without regard

to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation,

gender identity or expression, age, disability, protected veteran status or

other characteristics protected by law.

Additional Locations:Norway;Oslo;

DirectEmployers