GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Prosessoperatør in Lindesnes, Norway

Job Description Summary

Bygg 2 har i dag regulær produksjon av iodixanol og iohexol-RC. Pga produksjonsøkning trenger vi nå nye prosessoperatører i området.

Job Description

Dine hovedoppgaver

 • Hovedarbeidsoppgavene er styring, håndtering og overvåking av prosess.

 • Fysiske kontrollrunder i produksjonsområdet og dokumentasjon av utført arbeid.

 • Daglig koordinering og utførelse av produksjon.

 • Ha fokus på Lean ved å kontinuerlig være på utkikk etter måter å forbedre og forenkle arbeidsmetoder, prosess og utstyr på.

 • Forberedelse og gjennomføring av utvalgte tekniske oppgaver og vedlikehold.

 • Identifisere problemer og ta initiativ til å løse disse i samarbeid med HMS, utviklingsavdelingen, kvalitetsorganisasjonen og øvrige relevante støttefunksjoner.

 • Arbeidstiden følger gjeldende turnus for området, som inkluderer natt og helg.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev, fortrinnsvis prosesskjemi.

 • Personer med interesse for prosesskjemi oppfordres til å søke.

 • Å sette HMS og kvalitetssikring først i det daglige er en forutsetning.

 • Kjennskap til utstyr og prosesskontrollsystem.

 • Kunne prioritere og håndtere flere prosesser samtidig.

 • Praktisk anlagt med god teknisk innsikt.

 • Opptatt av kontinuerlige forbedringer, samt endringsvillig.

 • Gode samarbeidsevner og fokus på nøyaktighet.

 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

 • Fleksibilitet og trives med endringer.

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers