GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Prosessingeniør in Lindesnes, Norway

Job Description Summary

Vi søker en kollega som ønsker å bli en sentral aktør i forbindelse med prosessoptimalisering og kapasitetsutbygging. Dette ved kombinasjon av kjemi, prosessteknologi og bruk av bedriftens prosesskontrollsystemer og øvrige industrielle datasystemer. Denne personen vil være medansvarlig for at avdelingen lykkes med gitte målsetning for HMS, produksjon, kvalitet, produktivitetsforbedringer og prosjektgjennomføringer.

GE Healthcare is a leading global medical technology and digital solutions innovator. Our mission is to improve lives in the moments that matter. Unlock your ambition, turn ideas into world-changing realities, and join an organization where every voice makes a difference, and every difference builds a healthier world.

Job Description

Hovedansvarsområder

• Oppfølging av troubleshooting i løpende produksjon, prosess og styresystem.

• Lede / delta i prosjekter og bidra ved teknologivalg og løsninger ved behov.

• Gjennomføre og dokumentere endringer i blant annet prosesskontrollsystemet.

• Feilsøking, problemløsning, risiko-konsekvensvurdering og dokumentasjon ved avvikshendelser.

• Bruk av avanserte analyseverktøyer for å ivareta fokusområder som HMS, GMP, Digitalisering og Lean.

• Samarbeide med relevante avdelinger og funksjoner på anlegget.

Forventede kvalifikasjoner

• Master/sivilingeniør/ingeniør innen Kjemi/Prosess, andre relevante fagretninger vil også kunne bli vurdert.

• Personen vi søker må trives i et hektisk og allsidig arbeidsmiljø, og bidrar til at også andre gjør det.

• Inneha god engelsk og norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

• Være resultatorientert og strukturert, samt engasjert, samarbeidsorientert, kundefokusert og kreativ.

• Personen må ha evne til å motivere, være proaktiv og løse oppgaver selvstendig.

• Nyutdannede oppfordres til å søke!

Inclusion and Diversity

GE Healthcare is an Equal Opportunity Employer where inclusion matters. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, protected veteran status or other characteristics protected by law.

We expect all employees to live and breathe our behaviors: to act with humility and build trust; lead with transparency; deliver with focus, and drive ownership – always with unyielding integrity.

Our total rewards are designed to unlock your ambition by giving you the boost and flexibility you need to turn your ideas into world-changing realities. Our salary and benefits are everything you’d expect from an organization with global strength and scale, and you’ll be surrounded by career opportunities in a culture that fosters care, collaboration and support.

#LI-MG1

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers