GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Automatiker in Lindesnes, Norway

Job Description Summary

Vi søker 2 Automatikere for faste stillinger tilknyttet til bedriftens EL/Aut vedlikeholdsavdeling.

Stillingene vil ha hovedfokus på kalibrering, drift og vedlikehold av fabrikkens instrumentpark.

Automatiker vil utføre forebyggende vedlikehold ihht arbeidsordrer generert gjennom VSL (vedlikeholdssystem)

Et arbeid i et spennende og hyggelig miljø, med interessante faglige utfordringer og gode muligheter for personlig utvikling.

Job Description

Hovedoppgaver:

  • Kalibrering av instrumentparken i tildelt område eller generelt på fabrikken

  • Daglig oppfølging av EL/Aut oppgaver i eget område

  • Oppdatere VSL mhp kalibreringer og arbeidsordre generelt

  • Oppfølging av kalibreringer i eget område

  • Utføre daglig drift og vedlikehold på elektrisk anlegg

Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

  • Fagbrev som automatiker

  • Gode evner til samarbeid med andre, evne til å jobbe selvstendig og ryddig/strukturert, samt å levere til avtalt tid

  • God kjennskap til bruk av dataverktøy samt innsikt i og forståelse av tekniske systemer

  • Tar HMS på alvor, har fokus på sikkerhet, kvalitet og er strukturert

  • Må beherske norsk og engelsk skiftlig og muntlig

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidstid: Primært 07-15

Begge stillingene må påregne å delta i bakvaktsordning

Stillingen vil personalmessig rapportere til: Arb.leder EL/Aut vedlikehold.

Spørsmål om stillingen og arbeidsoppgavene kan rettes til Arild Tharaldsen og Johnny Røksland.

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers