GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Stażysta w zespole obsługi danych, dokumentacji i zarządzania outsourcingiem in Gdansk, Poland

Job Description Summary

Job Description

Twoje obowiązki:

  • obsługa i kontrola dokumentacji

  • archiwizacja dokumentów kredytowych w formie papierowej

  • obsług procesów bankowych w zakresie pracy działu

  • odbiór i przygotowanie korespondencji

  • obsługa aplikacji komputerowych (identyfikacja i dekretowanie dokumentów)

  • współpraca z pozostałymi jednostkami Banku

  • wsparcie czynności administracyjnych w relacji z dostawcami

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers