GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Traser in Elblag, Poland

Job Description Summary

Job Description

Zadania i odpowiedzialność

 • Realizacja procesu trasowania zgodnie z założeniami w dokumentacji technicznej, harmonogramami produkcji oraz przepisami BHP obowiązującymi dla danego stanowiska, przy wykorzystaniu optymalnych narzędzi

 • Realizacja prac ślusarskich w zakresie wynikającym z procesu trasowania

 • Kontrolowanie i zapewnienie jakości wyrobu zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi, systemów i urządzeń pomiarowych

 • Współpraca z pracownikami transportu wewnątrz-wydziałowego w celu optymalizacji prac transportowych

 • W szczególnych przypadkach pomoc przy transporcie i obracaniu wielkogabarytowych detali

Kompetencje zawodowe

 • Wykształcenie średnie, preferowane techniczne

 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego

 • Znajomość i umiejętność doboru narzędzi oraz oprzyrządowania używanego do trasowania detali

 • Znajomość i umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych oraz umiejętność interpretacji wyników pomiarów

 • Umiejętność czytania dokumentacji technologicznej

 • Znajomość procesów technologicznych

 • Wyobraźnia przestrzenna

 • Uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych z poziomu roboczego

Oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku energetycznym,

 • Zatrudnienie na umowę o pracę,

 • Możliwość rozwoju zawodowego,

 • Atrakcyjny pakiet benefitów: ubezpieczenie grupowe na życie, pakiety medyczne, karta MultiSport, firmowy parking samochodowy i rowerowy, pakiety premiowe, świadczenie urlopowe, dofinansowanie do nauki języka angielskiego, nieoprocentowane pożyczki, dofinansowanie do kolonii dla dzieci i inne

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers