GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska in Elblag, Poland

Job Description Summary

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska odpowiada za realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia służby BHP, m.in. szkolenie pracowników, prowadzenie kontroli BHP, współpraca z zewnętrznymi organami kontrolnymi. Oprócz tego bierze udział w budowie i promowaniu zasad BHP, kultury przestrzegania bezpieczeństwa pracy oraz wdrażaniu korporacyjnych standardów i wytycznych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku realizuje część zadań z zakresu raportowania aspektów środowiskowych.

Job Description

Główne zadania i odpowiedzialność:

 • Udział w rozwijaniu kultury bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w firmie, motywowanie i inspirowanie pracowników do zaangażowanego przestrzegania ustalonych standardów

 • Wsparcie w realizacji strategii, planów rozwojowych oraz wdrażanie korporacyjnych rozwiązań w zakładzie

 • Analiza stanu bezpieczeństwa pracy w Zakładzie, proponowanie i wprowadzanie zmian mających na celu poprawę ergonomii i bezpieczeństwa pracy

 • Udział w procesie oceny i kwalifikacji dostawców, w zakresie usług związanych z BHP

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i ppoż.

 • Monitorowanie, analizowanie i raportowanie wskaźników BHP

 • Realizacja planu audytów wewnętrznych

 • Współpraca z właściwymi instytucjami zewnętrznymi oraz firmami wykonującymi pomiary/testy z zakresu BHP i ppoż.

 • Przeprowadzanie postępowań powypadkowych, inicjowanie akcji naprawczych oraz prowadzenie rejestru wypadków

 • Współpraca ze Związkami Zawodowymi i Społeczną Inspekcją Pracy

 • Opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja dokumentacji systemowej

 • Wsparcie w nadzorze nad systemem gospodarki odpadami w zakładzie

 • Raportowanie wybranych aspektów środowiskowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy uprawniające do pracy na stanowisku specjalisty ds. bhp

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację

 • Praktyczna znajomość wymagań Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych oraz zasad BHP i ppoż.

 • Dobre umiejętności komunikacyjne

 • Otwartość oraz chęć rozwoju w obszarze miękkich umiejętności menedżerskich

 • Praktyczne i proaktywne podejście do rozwiązywania problemów

 • Dodatkowym atutem będzie znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz doświadczenie zawodowego w tym obszarze

Oferujemy między innymi:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Atrakcyjny pakiet benefitów: ubezpieczenie grupowe na życie, pakiety medyczne, karta MultiSport, premię roczną, dofinansowanie do nauki języka angielskiego, nieoprocentowane pożyczki, dofinansowanie do kolonii dla dzieci

 • Pracę w zespole o płaskiej strukturze decyzyjnej i nieformalnej atmosferze

 • Rozwój merytoryczny oraz możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową

 • Możliwość zbudowania relacji zawodowych i współpracy z liderami grupy GE z całego świata

 • Pracę pełną wyzwań i odpowiedzialności

 • Możliwość udziału w ciekawych projektach w różnych obszarach

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers