GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Operator badań defektoskopowych in Elblag, Poland

Job Description Summary

Job Description

Główne zadania i odpowiedzialność:

 • Wykonywanie badań nieniszczących pod nadzorem Samodzielnego lub Specjalisty Operatora Badań Nieniszczących w ramach zdobywania stażu praktyki Operatora Badań Nieniszczących.

 • Rzetelne i terminowe wykonywanie prac w zakresie uzyskanych kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi procedurami, normami, instrukcjami.

 • Postępowanie, archiwizacja wyników badań zgodnie z instrukcjami komórki organizacyjnej.

 • Wystawianie świadectw z badań wraz z potrzebną dokumentacją rysunkową, interpretacją i oceną wyników badań w ramach posiadanych kwalifikacji.

 • Dokumentowanie świadectw z badań oraz ich archiwizowanie w ramach posiadanych kwalifikacji.

 • Znajomość aktualnych procedur, norm i instrukcji dotyczących badań nieniszczących oraz dokumentów Systemu Zapewnienia Jakości.

 • Obsługa aparatury i urządzeń, zgodnie z jej przeznaczeniem i instrukcjami obsługi.

 • Dbanie o stan techniczny aparatury oraz osprzętu.

 • Poprawne gospodarowanie materiałami pomocniczymi i stosowanym osprzętem.

 • Postępowanie zgodne z zasadami Kodeksu postępowania UDT-CERT.

Wymagania i kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie

 • podstawowa wiedza z zakresu badań nieniszczących oraz podstawowa wiedza z zakresu procesów odlewania, spawania, kucia oraz przeznaczenia elementów badanych

 • posiadanie uprawnień w badaniach nieniszczących stopnia II dla metod VT, PT, MT, UT

 • podstawowa znajomość języka angielskiego

 • znajomość podstaw matematyki i fizyki (trygonometria, przekształcanie wzorów)

 • dyspozycyjność i gotowości do pracy w systemie zmianowym

 • otwartość i chęć uczenia się

 • dbałość o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Oferujemy:

 • pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku energetycznym

 • możliwość rozwoju zawodowego

 • zatrudnienie na umowę o pracę

 • atrakcyjny pakiet benefitów: ubezpieczenie grupowe na życie, pakiety medyczne, karta MultiSport, firmowy parking samochodowy i rowerowy, pakiety premiowe, świadczenie urlopowe, dofinansowanie do nauki języka angielskiego, nieoprocentowane pożyczki, dofinansowanie do kolonii dla dzieci

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers