GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Mistrz in Elblag, Poland

Job Description Summary

Job Description

Zadania i odpowiedzialność

 1. Planowanie, organizacja i nadzór pracy gniazda w celu pełnej i terminowej realizacji zadań,

 2. Realizacja zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz standardami w zakresie zastosowania na stanowiskach pracy,

 3. Realizacja funkcji zarządzania podległymi pracownikami,

 4. Bieżące raportowanie zaawansowania realizacji zadań produkcyjnych oraz głównych wskaźników wydajnościowych i kosztowych,

 5. Ciągłe doskonalenie podległego obszaru produkcyjnego oraz utrzymanie ładu i porządku zgodnie z metodologią Lean,

 6. Zachowanie dyscypliny pracy oraz przestrzeganie właściwego i pełnego wykorzystania czasu pracy podległych pracowników,

 7. Zgłaszanie przełożonemu wypadków, przypadków udzielenia pierwszej pomocy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

 8. Nadzór nad nierutynowymi działaniami, w tym transport elementów mało i średnio-gabarytowych,

 9. Czynny udział w analizach niezgodności metodami związanymi z rozwiązaniem problemów powstałych w nadzorowanym procesie produkcyjnym.

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane techniczne,

 • umiejętność zarządzania zespołem,

 • umiejętność czytania rysunku technicznego,

 • znajomość procesów technologicznych,

 • znajomość prawa pracy i zasad BHP,

 • zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność,

 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację w swoim obszarze pracy.

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers