GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Kontroler Jakości Dostaw in Elblag, Poland

Job Description Summary

Job Description

Główne zadania i odpowiedzialność:

 • sprawdzanie materiału na zgodność z wymaganiami stawianymi w zamówieniu i obowiązującej dokumentacji konstrukcyjnej

 • kontrola geometrii i ocena wizualna materiału

 • postępowanie z wyrobem niezgodnym zgodnie z przebiegiem procedury niezgodności

 • potwierdzanie punktów w planie kontroli, wystawianie wymaganych protokołów kontroli

 • zlecanie dodatkowych badań dla materiałów niespełniających wymagań zdefiniowanychw dokumentacji konstrukcyjnej

 • nadawanie statusu kontroli dla materiału zgodnie z obowiązującymi procedurami

 • zwalnianie materiału do produkcji, odmeldowywanie jakościowe w systemie PMX

 • nadzór nad narzędziami pomiarowymi i stosowanie tylko sprawdzonych narzędzi pomiarowych

 • archiwizowanie dokumentacji jakościowej na dostarczone materiały zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, preferowane techniczne

 • umiejętność czytania specyfikacji technicznych i znajomość rysunku technicznego

 • znajomość procesów jakościowych

 • umiejętność analizy i interpretacji danych

 • dobra znajomość pakietu MS Office

 • umiejętność pracy zespołowej

 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym

 • mile widziane: znajomość modułu Przepływów Materiałowych systemu SAP Power Max w zakresie podstawowej gospodarki magazynowej i kontroli na wejściu

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers