GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Frezer NC in Elblag, Poland

Job Description Summary

Job Description

Zadania i odpowiedzialność:

 • realizacja procesu produkcyjnego na maszynach / zautomatyzowanych centrach obróbczych stanowiących odrębne stanowiska lub zintegrowane linie produkcyjne (grupy maszyn) zgodnie z założeniami dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i jakościowej, harmonogramami produkcji oraz wymaganiami i przepisami BHP obowiązującymi dla danego stanowiska;

 • obróbka detali przy wykorzystaniu optymalnych parametrów dla danego narzędzia;

 • zabezpieczenie maszyn / zautomatyzowanych centrów obróbczych w narzędzia obróbcze;

 • współpraca z wydawalnią narzędzi oraz wszystkimi sekcjami Wydziału Produkcyjnego;

 • zapewnienie płynności przebiegu procesu produkcyjnego;

 • w przypadku zintegrowanych linii produkcyjnych zespołowa obsługa i nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego realizowanego na wszystkich maszynach i urządzeniach wchodzących w skład danej linii produkcyjnej;

 • oczyszczenie detalu po zakończonej obróbce (usunięcie ostrych krawędzi, nieczystości);

 • kontrolowanie i zapewnienie jakości wyrobu zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi, systemów i urządzeń pomiarowych (parametryczne maszyny pomiarowe, konwencjonalne narzędzia pomiarowe);

 • stosowanie tylko skalibrowanych narzędzi i urządzeń pomiarowych;

 • rzetelne odnotowywanie statusów pracy obrabiarek wyposażonych w system SCADA;

 • aktywny udział we wdrażaniu i usprawnianiu procesów produkcyjnych, produktów, programów obróbczych i narzędzi.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie, mile widziane wykształcenie na poziomie branżowej szkoły,

 • znajomość rysunku technicznego i dokumentacji technologicznej,

 • znajomość procesu obróbki skrawaniem,

 • umiejętność doboru parametrów skrawania,

 • znajomość i umiejętność obsługi i doboru narzędzi obróbczych

 • znajomość i umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych oraz umiejętność interpretacji wyników pomiarów,

 • umiejętność interpretacji i modyfikacji programu NC w podstawowym zakresie,

 • umiejętność obsługi frezarek NC,

 • uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych z poziomu roboczego,

 • znajomość metodologii oraz narzędzi Leanowych oraz ich praktyczne zastosowanie w codziennej pracy,

 • umiejętność pracy w zespole,

dyspozycyjność i gotowość do pracy w zmianowym systemie pracy zgodnie z potrzebami Pracodawcy

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers