GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Student Assistent Productie AQL in Eindhoven, Netherlands

Job Description Summary

Job Description

Doel van de functie:

• Kwaliteitscontroles bij de bereiding van Rubidium-81, met ondersteuning aan het verzendklaar maken en verzenden van producten

Kern verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles Rubidium-81

 • Transportklaar maken zendingen

 • Expeditie werkzaamheden

Beschrijving van de taken:

 • Bepalen radionuclidische zuiverheid Rb-81

 • Testen van Rb/Kr generatoren

 • Ontvangen en verwerken (radioactieve) handelsgoederen

 • Picken van Tc-kits en handelsgoederen uit magazijn

 • Verzendklaar maken zendingen

 • Expeditie werkzaamheden mbt avondzendingen

Kwaliteit

 • Werken volgens voorschrift en protocollen

 • Werken volgens GMP

Veiligheid, gezondheid en milieu

 • Veilig werken

 • Zorg dragen voor een schoon en ordelijke werkplek

 • Dragen van de benodigde, beschikbaar gestelde, PBM’s

 • Verwerking van afval volgens de voorschriften

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers