GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Spawacz TIG in Dzierzoniow, Poland

Job Description Summary

Job Description

Stanowisko: Spawacz TIG

Miejsce pracy: Dzierżoniów

Zakres obowiązków:

 • Montaż oraz spawanie cienkościennych złożeń rurowych wykonanych ze stali wysokostopowych (nierdzewne) oraz stopów niklu, stanowiących głównie elementy silników lotniczych,

 • Odbiór wizualny wykonanych elementów wg specyfikacji Klienta,

 • Przestrzeganie procedur jakościowych.

Wymagania:

 • Umiejętności ślusarskich, niezbędnych podczas montażu złożeń rurowych (cięcie, dopasowanie elementów, przygotowanie złączy do spawania),

 • Umiejętności spawania metodą 141 (TIG),

 • Uprawnień spawalniczych metodą MIG/MAG lub TIG,

 • Umiejętności bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur jakościowych i produkcyjnych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą ,

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz rozbudowany system nw. benefitów,

 • praca w stabilnych warunkach atmosferycznych - klimatyzowana hala ,

 • kompleksowy program szkolenia stanowiskowego i wdrożenia w zadania ,

 • możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym koncernie lotniczym ,

 • pracę od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym,

 • indywidualne stanowiska spawalnicze,

 • bogaty pakiet benefitów, w skład którego wchodzą (szacowana miesięczna wartość bonusów to ok. 1700 zł na każdego Pracownika): premia miesięczna i kwartalna, dotacje do obiadów, Karta Multisport, bezpłatna opieka medyczna Medicover, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do wypoczynku, bony świąteczne (Wielkanocne, Bożonarodzeniowe), zapomogi finansowe, system poleceń pracowniczych, imprezy integracyjne dla pracowników i ich rodzin (m. in. Andrzejki, pikniki, dzień otwarty w firmie), paczki mikołajkowe dla dzieci Pracowników, wiele grup hobbistycznych (sponsorowane przez Pracodawcę), dodatkowe badania stanu zdrowia, imprezy sportowe, dodatek samokontroli wyrobu.

Prosimy o dopisanie w CV poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Unison Engine Components Poland Sp. z o.o. ul. Nowowiejska 50A, 58-200 Dzierżoniów dla celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers