GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Quality Control Inspector - Electrical in Bucharest, Romania

Job Description Summary

Realizarea in principal a testelor electrice pe fluxul de fabricatie si teste electrice in cadrul controlului final; intocmirea rapoartelor aferente acestor teste.

Job Description

• Intocmirea /redactarea Rapoartelor de control in format electronic si transmiterea acestora catre decizie /solutionare

• Emite "Rapoartele de neconformitate", si ofera support la analiza cauzelor neconformitatii

• Efectueaza controale de calitate la receptia materiilor prime si componentelor

• Controale pe fluxul de fabricatie in conformitate cu documentatia de executie si control (MOP, ITP, specificatii, proceduri, etc)

• Executa masuratori si teste electrice pe componente si echipamente de generatoare de mare putere

• Poate executa controale dimensionale, vizuale si nedistructive in functie de calificari

• Completare, inregistrare, difuzare si arhivare rapoarte de control, fise de masuraturi, pasapoarte si alte documente prevazute de documentatie.

• Verifica inainte de utilizarea mijloacelor de masura si control valabilitatea metrologica a acestora

• Lucreaza cu Inginerul de Calitate Proces pentru urmarirea si inchiderea rapoartelor de neconformitate/ control intocmirea dosarelor de produs, precum si la calificarea produselor noi;

Job Specification:

-specializare in domeniul electric;

-autorizatie ANRE;

-minim 3 ani experienta in productie;

-minim 2 ani experienta in controlul calitatii

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers