GE Operator Badań Defektoskopowych in Elblag, Poland

Job Number

2786434

Business

GE Power

Business Segment

Power Gas Power Systems

About Us

GE Power is a world leader in power generation with deep domain expertise that helps customers deliver

electricity from a wide spectrum of fuel sources. We are transforming the electricity industry with the digital

power plant, the world’s largest & most efficient gas turbine, full balance of plant solutions and our dataleveraging

software. Our innovative technologies and digital offerings help make power and water more

affordable, reliable, accessible and sustainable.

Posted Position Title

Operator Badań Defektoskopowych

Career Level

Experienced

Function

Manufacturing

Function Segment

Manufacturing Quality

Location(s) Where Opening Is Available Poland

City

Elblag

Postal Code

82-300

Relocation Assistance

No

Essential Responsibilities

 • Wykonywanie badań wizualnych, ultradźwiękowych, magnetycznych, penetracyjnych zgodnie ze specyfikacją wymagań

odnośnie badań i kryteriów oceny wadliwości,

 • Wystawianie świadectw dotyczących rodzaju wad wraz z niezbędną dokumentacją rysunkową oraz interpretacją i oceną

wyników,

 • Realizowanie zadań zgodnie z zachowaniem wymagań jakościowych określonych w zamówieniu,

 • Postępowanie z wyrobem niezgodnym zgodnie z przebiegiem procedury niezgodności,

 • Czynny udział w odbiorach finalnych wewnętrznych i ostatecznych z udziałem klienta,

 • Bezwzględne przestrzeganie zasada EHS przy realizacji badań [praca na wysokości itp.],

 • Współpraca z działami technicznymi oraz wydziałem obróbki ręcznej,

 • Nadzór nad narzędziami i materiałami stosowanymi przy realizacji badań,

 • Dbałość o stanowisko pracy celem zapewnienia porządku, bezpieczeństwa oraz efektywnego wykorzystania zasobów,

 • Archiwowanie dokumentacji jakościowej na dostarczone materiały/wyroby zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Qualifications/Requirements

 • wykształcenie minimum średnie lub wyższe, preferowane techniczne,

 • uprawnienia zawodowe na poziomie II stopnia w co najmniej dwóch z metod badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami standardu europejskiego,

 • umiejętność obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej do wykonywania badań nieniszczących,

 • umiejętność obsługi komputera: Ms Office: Ms World, Ms Excel,

 • umiejętność czytania specyfikacji technicznych i znajomość rysunku technicznego,

 • znajomość ogólnej wiedzy z zakresu wytwarzania odlewów,

 • współpraca oraz praca zespołowa,

 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie ponad podstawowym oraz jezyka polskiego w stopniu umozliwiajacym

swobodna komunikacje.