GE Operator Procesów Specjalnych in Bielsko-Biala, Poland

Job Number

2786211

Business

GE Aviation

Business Segment

Aviation AvioAero

About Us

AtGE Aviation, we are imagination at work.

Whether we’re manufacturing components for our GEnx engines or driving innovation in fuel and noise

reduction, the GE Aviation teams are dedicated to turning imaginative ideas into advances in aviation that

solve some of the world’s toughest problems. Join us and you’ll find yourself in a dynamic environment

where our ongoing, substantial investment in research and development keeps us moving forward and

looking ahead. At GE, developing people is embedded in our culture and integral to our growth. Here you’ll

work collaboratively and across functions with the highest caliber talent, utilizing cutting-edge technology

and processes. Whether it’s the next generation of ecomagination products or the future of aircraft engines,

we’ve got the state-of-the-art resources to make those innovations a reality. If you’re passionate about

aviation and looking for a career rich with challenges and unlimited opportunities for growth and

advancement, then join GE in reengineering the sky through aviation innovations that will impact the globe

for generations to come.

Posted Position Title

Operator Procesów Specjalnych

Career Level

Experienced

Function

Manufacturing

Function Segment

Shop Operations

Location(s) Where Opening Is Available Poland

City

Bielsko-Biala

Postal Code

43300

Relocation Assistance

No

Role Summary/Purpose

 • praca na Procesach Specjalnych takich jak: obróbki chemiczne (mycie), utwardzanie powierzchniowe (kulowanie), plazma, mycie suche (piaskowanie), w przemyśle lotniczym,

 • wykonywanie w/w czynności zgodnie z procedura, na wysokim poziomie jakościowym,

 • praca w grupie,

 • pracę w systemach takich jak 5S, Kaizen, Lean,

 • praca w systemie trzy zmianowym.

Essential Responsibilities

 • pomiar kontrolny po operacji, obsluga maszyn pomiarowych,

 • prowadzenie niezbednej dokumentacji technicznej.

Qualifications/Requirements

 • wskazane doświadczenie na takich lub podobnych stanowiskach,

 • zdolności manualne,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • dobra organizacja pracy,

 • dbałość o miejsce pracy i powierzone detale, maszyny, urządzenia i przyrządy,

 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczno-technologiczną,

 • znajomość podstawowych metod pomiarowych,

 • zdolność do pracy w grupie, zdolność do szybkiego reagowania na zaistniałą sytuację,

 • dyspozycyjność, mobilność,

 • wykształcenie, co najmniej zawodowe o profilu technicznym.

Desired Characteristics

 • znajomość zasad 5S mile widziana,

 • podstawowa zdolność czytania rysunku technicznego i obsługi komputera.